Om oss

Affärsidé
Sälja mitt mångåriga kunnande genom principen "ingenting är nytt, jag har sett det förut"

Tjänster
Utredning, ledning, dokumentation av IT-system och verksamheter samt redovisning och bokföring

Verksamheter och branscher
Produkt- och dokumenthantering inklusive dokumentation
Verksamhets- och processanalyser
Telekommunikation (speciellt stödsystem)
Hälso- och sjukvård
CRM – Kundvård

Metoder och tekniker
RUP, PROPS och ITIL
Även grundläggande kunskaper inom:
GMP (Good Manufacturing Practices), QSR (Quality System Regulation, Amerikanska FDA:s kvalitetssystemsföreskrifter), ER (Electronic Records) samt ES (Electronic Signatures) m fl

Grundutbildning Bo Westlund
Teleingenjör
Grundläggande ADB-utbildning
Systemutveckling och programmering via olika anställningar

Specialutbildning
Certifierad verksamhetsarkitekt
Internrevisor för kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9000 respektive ISO 14000
ITIL® V3 Foundation
Bokslut

Erfarenhet och inriktning
Gedigen erfarenhet av IT-branschen (sedan 1969) med bred kunskap om hela utvecklings- och förvaltningsprocessen. Arbetat som IT-konsult de senaste 30 åren.

Min kompetens kommer bäst till sin rätt i ”breda uppdrag” där verksamhetskunskap och teknik möts på ett naturligt sätt, gäller både utveckling och förvaltning. Uppdrag med inriktning mot dokumenthantering, kvalitetssäkring, säkerhetsfrågor och sekretesshantering är andra områden som passar min profil.