Uppdragsexempel

Några exempel på uppdrag genomförda nu och vid tidigare anställningar

 

Medical Pro Systems Vallentuna AB
Bokföring

Medical Pro Systems Vallentuna AB
Kvalitetssystem inom konsultföretag

SL
Ledning av förvaltnings- och vidareutvecklingsuppdrag av delar av ett kommunikationssystem avsett för busstrafik

Regeringskansliet
Ansvarig för strukturering och framtagning av system- och användardokumentation för ett ärendehanteringssystem inom offentlig förvaltning

SLL
Ledning av förvaltnings- och vidareutvecklingsuppdrag av delar av ett kommunikationssystem avsett för busstrafik

Ericsson
Ansvarig för framtagning av kravspecifikation och testspecifikation för
dokumenthanteringssystem

Telia
Framtagning av systemförvaltningsstrategi för ett företags datalager.
Utvärdering, specifikation och implementation av CRM-lösning.
Strategier för och tillverkning av säljstödsystem.
Metoder och systemstöd för projekt- och systemdokumentation